03 nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các CQQLNN về thủ tục ĐK thành lập DN

Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các CQQLNN về thủ tục ĐK thành lập DN, Nghị định 122/2020/NĐ-CP

03 nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các CQQLNN về thủ tục ĐK thành lập DN (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định 03 nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp như sau:

Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan bảo hiểm xã hội,  cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh trừ tên, mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Xem chi tiết tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Ty Na

75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *