02 nguyên tắc quan trọng khi bổ nhiệm, xếp lương viên chức chuyên ngành CNTT

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/10/2020.

viên chức chuyên ngành CNTT, Thông tư 29/2020/TT-BTTTT

02 nguyên tắc quan trọng khi bổ nhiệm, xếp lương viên chức chuyên ngành CNTT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 29/2020/TT-BTTT quy định nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp công chức ngành công nghệ thông tin như sau:

1. Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư 02/2018/TT-BNV phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

2. Khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp này được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, viên chức làm công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin phù hợp quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư 02/2018/TT-BNV.

Viên chức hiện đang làm công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp khác thì nay được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin tương đương quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư 02/2018/TT-BNV .

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A hiện đang thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập, đã được bổ nhiệm và xếp lương kỹ sư (hạng III), mã số V.05.02.07 thì nay được xem xét bổ nhiệm vào chức danh quản trị viên hệ thống (hạng III), mã số V11.06.14.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B, hiện đang thực hiện nhiệm vụ an toàn thông tin trong đơn vị sự nghiệp công lập, đã được bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên, mã số 01.003, thì nay được xem xét bổ nhiệm vào chức danh an toàn thông tin (hạng III), mã số V11.05.11.

Xem chi tiết tại Thông tư 29/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 12/12/2020.

Thùy Trâm

77

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.